Biedrība "Literatūras KOMBAINS" izdod, tulko un popularizē latviešu autoru grāmatas, kā arī tulkoto literatūru. Biedrība nodrošina visas nepieciešamās kompetences - manuskriptu redakciju, poligrāfisko sagatavošanu un distribūcijas organizēšanu - tādējādi ietverot pilnu izdevējdarbības ciklu. Tāpat biedrība sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību rīko Rakstniecības semināru "Matris Lingua".

 


...kad plaisā ciešanas

Pilsēta atver krūtis pavisam nesāpīgi, gluži kā labs ķirurgs. Ja vien tajās ir silta sirds, tā daļu siltuma atlaiž – Kafkas gadījumā – Vltavas dzelmē. Upe to iesūc kā Svēto Janu kopā ar neatklāto grēksūdzes noslēpumu. Gan jau katram tāds ir.

Visi ieraksti


Рижский альманах 1(16)

Сегодня объемный (330 страниц) "Рижский альманах" исполняет функцию толстого литературного журнала прошлых десятилетий.

Обновленный альманах смотрит на город – Ригу и другие города – глазами писателей и их переводчиков. А писатели видят в Городе каждый свое: удивительное в привычном, загадочное в обыденном, новые возможности в незаметном. Возможности – ключевая идея альманаха, ведь он может похвастаться новым подходом к острому запросу на современный перевод в литературе.

Больше

Rīgas almanahs 1(16)

Šodien apjomīgais, 330 lappuses biezais "Рижский альманах" (latv. Rīgas almanahs) ieņem plaša pagājušo desmitgažu literārā žurnāla funkciju.

Vairāk

Andris Zeibots "Plīva"

Apgāds “Literatūras KOMBAINS” ar Andra Zeibota dzejoļu krājumu “Plīva” atklāj jaunu sēriju “Ārpus laika”, kuru šobrīd visspilgtāk raksturo tieši Zeibota jaunais krājums. Tas ir savpata radošā pulsa apliecinājums, kas skan ārpus ierastajām laika koordinātēm, gluži kā no citpasaules saņemts signāls. Neērti poētiski vaicājumi par esmi, cilvēcību, vēstures un kultūras ritu šo krājumu pielīdzina episkam vēstījumam, kurš mums kā arheoloģisks atklājums ir pieejams fragmentāri.

Gluži tāpat kā par Josifa Brodska daiļradi ir teikts, ka tā ir kādas acs zīlīte, kas fiksē pasauli īsi pirms kodolsprādziena, arī Andra Zeibota jaunais dzejoļu krājums sevī uzsūc cilvēka esamības, refleksijas un kultūras kvintesences īsi pirms mirkļa, kad tas kļūst nenozīmīgi. Nav nekāds brīnums, ka šāds skata punkts un tā perspektīva ļauj radīt tādas poētiskas gleznas, kādas līdz šim latviešu literatūrā nav bijis.

Vairāk

Общество «Literatūras KOMBAINS» (на русском: Литературный КОМБАЙН) издает, переводит и популяризирует книги латышских авторов, а также литературные переводы. ОбщеObnovilство предоставляет все необходимые компетенции - редактуру манускриптов, полиграфическую подготовку и организацию дистрибуции - таким образом включает полный цикл издательской деятельности. Также общество в сотрудничестве с Союзом писателей Латвии организует литературная мастерскую «Matris Lingua».

Рижский альманах 1(16)

Сегодня объемный (330 страниц) "Рижский альманах" исполняет функцию толстого литературного журнала прошлых десятилетий.

Обновленный альманах смотрит на город – Ригу и другие города – глазами писателей и их переводчиков. А писатели видят в Городе каждый свое: удивительное в привычном, загадочное в обыденном, новые возможности в незаметном. Возможности – ключевая идея альманаха, ведь он может похвастаться новым подходом к острому запросу на современный перевод в литературе.

Больше

Рижский альманах 1(16) в формате DJVU

Сегодня объемный (330 страниц) "Рижский альманах" исполняет функцию толстого литературного журнала прошлых десятилетий.

Обновленный альманах смотрит на город – Ригу и другие города – глазами писателей и их переводчиков. А писатели видят в Городе каждый свое: удивительное в привычном, загадочное в обыденном, новые возможности в незаметном. Возможности – ключевая идея альманаха, ведь он может похвастаться новым подходом к острому запросу на современный перевод в литературе.

Больше


Krievu folklora "Pāris Umpāris"

Grāmata, kura kāpj pāri visām robežām ne vien aptverot dažādus latviešu valodas dialektus, bet arī ļaujot Bez Tabu baudīt valodas daudzveidību, tās tutti frutti.

Vairāk


Artūrs Snips "Rīgas portfelis"

Stāstu krājumā dažādi laiki savijas vienotā veselumā, un, lai arī vēstīts par ļoti dažādiem notikumiem, situācijām un cilvēkiem, arī viņi it kā visi veido vienotu veselumu kopējā kolāžā.

Vairāk


Aivars Tabūns "Baltais globuss"

Romānā jaušama smalka Prusta cienīga ironija, protagonista attiecībās pašam ar sevi un apkārtējo pasauli, amnēzijas dēļ, kas latviešu literatūrā ir jaunums.

Vairāk


Krievu dzeja "Dziedāšanas sezona"

Grāmata pārsteidz ar poētisko daudzveidību, autoru ģeogrāfiju un arī tajā iekļauto dzejas tekstu ietekmi no savas paaudzes autoriem.

Vairāk

     Valentīns "melna ir tikai jūra"           

Valentīna smalko spēju veidot vizuāli asus un ietilpīgus dzejas tēlus, kas spilgti darbojas viņa poētiskajās gleznās, daļējā pamatā ir viņa kā vizuālās mākslas skolotāja prasmes un praktiskā pieredze.

Vairāk


Maija Laukmane "Kursas pulsācijas"

Maijas Laukmanes dzeja, veidojot negaidītas asociācijas, atsauc atmiņā senlaiku sadzīves ritus un poētiski iezīmē šodien retumis vēl sastopamas dabas ainas: Lībiešu krasta gleznainumu un kultūru.

VairākJānis Adamsons "uz tumša fona esmu gaišs"

Krājuma teju 70 lappusēs dzejoļi kārtoti trijās nodaļās, aptverot dzejnieka daiļradi sākot no 1983. gada un lasītājiem atklājot neierastu, vēstījumā rāmu, savukārt intimitātē kailu, savpatu poēziju.

Vairāk


    Sergejs Moreino "Hypnoses"          

Šī grāmata izceļas ar smalku latviski tapušās prozas faktūru, vēstījuma veidu, sapņaino atmosfēru un savdabību, kas pieder autora, kam latviešu valoda nav dzimtā, spalvai.

Vairāk


Vija Laganovska "2 soļi pirms Pleskavas divīzijas"

Vijas Laganovskas debijas dzejas krājums spilgti tēlo Latgales pierobežas dzīvi un ainavu gadu, laikmetu, attiecību, jā, arī valstu robežās. Dzīvē tik bieži nepārvaramās.

Vairāk

0

Pirkumu grozs