Par mums

Biedrība "Literatūras KOMBAINS" izdod, tulko un popularizē latviešu autoru grāmatas, kā arī tulkoto literatūru. Tāpat biedrība sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību rīko rakstniecības un tulkošanas semināru "Matris Lingua".

Biedrība izdevējdarbībā radījusi vairākas grāmatu sērijas - 

  • sēriju "Pierobeža" lai parādītu tās literatūras, kas netop nosacītās literārās dzīves centrā, savpatību, kolorītu un kvalitāti;
  • sēriju "Pasaules literatūras tulkojumi";
  • sēriju "Ārpus laika".
Biedrība “Literatūras KOMBAINS” ir atvērta sadarbībai ar dažādu nacionalitāšu autoriem un nodrošina ātru un kvalitatīvu izdevējdarbības ciklu vietējai un pārrobežu literatūrai, tostarp tulkojumiem.